E-learning

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is een training die alle personen die betrokken zijn bij de thuisbezoeken doorlopen. Gedurende deze training worden zaken besproken als:
  • hoe geef je uniforme en volledige voorlichting bij de patiënt 
  • hoe stelt men zich op tijdens de thuisbezoeken 
  • hoe zorg je voor afstemming van de doelen van het thuisbezoek met de patiënt 
  • hoe kan men de patiënt assisteren in het uitnodigen van vrienden en familieleden 
  • hoe maak je delicate onderwerpen bespreekbaar met respect voor de individuele gevoelens en meningen 
  • hoe ga je met emotionele momenten om
  • hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op 
  • hoe zorg je er voor dat de patiënt en zijn/haar familie/vrienden psychosociaal gezien in een betere staat worden achtergelaten dan waarin men ze aantrof.

Procedure
Aspirant-voorlichters voor NTAH kunnen zich melden bij het voorlichtingsteam van het transplantatiecentrum uit hun regio. Het transplantatiecentrum meldt de aspirant-voorlichter aan bij Nefrovisie.  Na aanmelding geeft Nefrovisie de betreffende persoon door middel van een inlogcode toegang tot de e-learning. 
Daarnaast wordt de e-learning door Nefrovisie beschikbaar gesteld voor de voorlichtingscoördinatoren van de centra die patiënten naar NTAH verwijzen maar zelf geen deel uitmaken van het voorlichtingsteam.

Hoe je kunt participeren als professional

Voor meer informatie over participeren als professional of als u meer informatie wil over Nierteams in uw regio, neemt u contact op met het academisch ziekenhuis in uw regio.

Participerende professionals kunnen hier inloggen.

Meest gestelde vragen

Ja, in de vergoeding die een Nierteam aan Huis krijgt, zijn kosten voor de training gereserveerd.

Gedurende deze training worden zaken besproken als: hoe breng je uniforme en volledige voorlichting bij de patiënt, hoe stelt men zich op tijdens de thuisbezoeken, hoe zorg je voor een afstemming van de doelen van het thuisbezoek met de patiënt, hoe kan men de patiënt assisteren in het uitnodigen van vrienden en familieleden, hoe maak je delicate onderwerpen bespreekbaar met respect voor de individuele gevoelens en meningen, hoe ga je met emotionele momenten om, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en tenslotte hoe zorg je er voor dat de patiënt en zijn/haar familie/vrienden psychosociaal gezien in een betere staat worden achtergelaten dan waarin men ze aantrof.

Ja, er vinden regelmatig supervisies plaats. Ook worden er intervisies georganiseerd met andere Nierteams.