Over ons

Nierteam aan Huis is een voorlichtingsprogramma voor de patiënt en zijn  sociale omgeving over alle vormen van  nierfunctie-vervangende behandeling.

Het programma is in 2010 gestart op initiatief van het Erasmus MC, aanvankelijk als pilot in de regio Rotterdam.  Uit de pilotstudie bleek dat deze vorm van groepsvoorlichting effectief is in het bevorderen van kennis en communicatie tussen de patiënt en zijn sociale omgeving en dat  uiteindelijk meer patiënten een nier ontvingen van een levende donor.

Gegeven het succes van deze aanpak werd  in 2016 een implementatieproject gestart  in 8 ziekenhuizen verspreid over 4 regio’s in Nederland. Dit project liet zien dat NTAH uitvoerbaar is en bevestigde resultaten van de pilotstudie.

Op grond van dit succes heeft de Nederlandse Zorgautoriteit per januari 2021 een vergoeding toegekend voor NTAH als Overig Zorg Product  (OZP) .

Ten behoeve van landelijke invoering heeft de Richtlijnen Commissie (RLC) van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie  (NFN) en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie  (LONT) een protocol opgesteld dat gepubliceerd is op de website van de NFN, zie het Landelijk protocol Nierteam aan Huis. In dit protocol is Nefrovisie aangewezen als ondersteunende organisatie.