Patienten en naasten

Wat kunnen patiënten en naasten verwachten van het Nierteam.
Bij deze voorlichting komen 2 medewerkers van het ziekenhuis, het “Nierteam aan Huis”, bij u thuis om u en de uitgenodigde familieleden en vrienden te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u in een vertrouwde omgeving mensen kunt uitnodigen, van wie u het belangrijk vindt dat zij geïnformeerd zijn over uw toestand. Dit op een tijdstip waarop het u en uw familieleden en vrienden goed uitkomt.

De bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is het bieden van informatie over nierziekte en de behandeling daarvan aan u en uw familieleden en/of vrienden. 

Wat zijn de onderwerpen van de voorlichting?

  • Nierziekten
  • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van een nierziekte in de eindfase
  • Verschillende vormen van dialyse
  • Verschillende vormen van niertransplantatie
  • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van nierfunctievervangende behandelingen
Verder wordt er ook uitgebreid ingegaan op eventuele vragen. De voorlichtingsbijeenkomst zal ongeveer 2,5 uur duren. De voorlichting kan in verschillende talen worden aangeboden middels een tolk. 

Meest gestelde vragen

Om neutrale voorlichting te geven over nierziekten en de behandelmogelijkheden. Dit wordt gedaan bij patiënten thuis of in een vertrouwde omgeving

U kunt met uw behandelend nefroloog of verpleegkundig specialist bespreken of een Nierteam bij u mogelijk is.

Nee, tijdens de voorlichting worden alle behandelmogelijkheden besproken. Dit betekent dat er naast mogelijke donatie ook wordt gesproken over dialyse en conservatieve therapie.

Vanaf 2021 wordt Nierteam aan Huis vergoed door de zorgverzekeraars vanuit het basispakket. U hoeft dus geen extra kosten te maken.

Ja, door middel van een kennismakingsgesprek brengen wij uw sociale netwerk en de dynamiek daaromheen in kaart. Wij ondersteunen u ook met de uitnodigingen.

Klachten kunnen worden gemeld bij de behandelend nefroloog.